WAŻNY KOMUNIKAT GRANTY PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Informujemy, że Gmina Borne Sulinowo została zobligowana do zweryfikowania danych zawartych w Oświadczeniach.

Weryfikacja odbywać się może tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych.

W związku z tym prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających:

  • Pokrewieństwo członka rodziny zatrudnionego w PPGR z uczniem (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc.)
  • Fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, świadectwo pracy, legitymacje służbowe, listy płac, dokumenty z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc.) – jeśli nie zostały dotychczas przedłożone.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, pokoju nr 1, do 10.12.2021 r. Ich brak skutkować będzie odrzuceniem Państwa wniosku o udzielenie wsparcia.

Informacji w sprawie można zasięgnąć pod nr tel.: 94-37-34-136 lub 728-452-609.

 

Print Friendly, PDF & Email