Historia

Historia Szkoły Podstawowej w Jeleniu

Lata 1885 -1968

Pierwszy budynek szkolny wg starej kroniki niemieckiej był wybudowany w 1885 roku i rozbudowany w roku 1901. W czasie wojny szkoła została w znacznym stopniu zniszczona. Wyremontowano ją dopiero na przełomie lat 1946/47. Prze kolejne lata, mimo starań pracujących tu nauczycieli, szkoła stawała się coraz bardziej zniszczona, a przede wszystkim za ciasna dla ciągle powiększającego się grona uczniów. Zaczęto rozważać możliwość wybudowania nowego budynku szkolnego. 

Nowa szkoła

Po kilku latach budowy w styczniu 1969 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Jak podaje kronika „dzieci na saneczkach przewoziły sprzęt szkolny i pomoce naukowe ze starej do nowej szkoły. Nauczyciele i rodzice pomagali przy sprzątaniu nowego gmachu”. Oficjalne otwarcie szkoły odbyło się 15 stycznia 1969 r. 

c.d.n.

Print Friendly, PDF & Email