Sprzątamy dla Polski

Nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątamy dla Polski”. Uczniowie klas 0-3 wraz ze swoimi opiekunami sprzątali teren wokół szkoły i drogę do lasu.
Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.
#SprzątamyDlaPolski.

 

Print Friendly, PDF & Email