Organizacja pracy szkoły w dniach 17-28 maja

ZARZĄDZENIE nr 01/05/2021/SP

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JELENIU

z dnia 12 maja 2021 r.

                   w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w dniach   
       od dnia 17 maja do dnia 30 maja 2021 r.

 

                Na podstawie  rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

zarządza się, co następuje :

§1.

 

W związku zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID – 19 w placówce wprowadzam w dniach od 17 do 30 maja 2021 r. częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.

§2.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

  1. W dniach 17 maja – 18 maja

                                                                                                                             
–  Klasy IV- V -VI  nauczanie stacjonarne,                                                                                                                  

  –  klasy VII – VIII   nauczanie zdalne

 

  1.  W dniach 19-21 maja

 

–  Klasy IV- V -VI  nauczanie zdalne,                                                                                                                  

  –  klasy VII – VIII   nauczanie stacjonarne

 

  1. W dniu 24 maja

 

– Klasy  VII -VIII nauczanie stacjonarne

– Klasy IV -V-VI nauczanie zdalne

 

  1. W dniu 28 maja

 

– Klasy IV -V-VI nauczanie stacjonarne

– Klasy VII -VIII nauczanie zdalne

 

 

§3.

               Zasady prowadzenia nauczania zdalnego pozostają bez zmian.

W dalszym ciągu  nauczyciele zobowiązani są do opracowania zakresu treści kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do realizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:

 

  1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  3. łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  4. konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  17 maja 2021 r.

 

                                                                                                                                Izabella Kraemer

                                                                                                                                       Dyrektor Szkoły

                                                                    

 

 

Print Friendly, PDF & Email