Oferta OHP Szczecinek

Oferta Ochotniczych Hufców Pracy – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży do 25 roku życia. Misją OHP jest wyposażenie wychowanka w kluczowe kompetencje umożliwiające prowadzenie dojrzałego i satysfakcjonującego życia osobistego, społecznego i zawodowego.
Oferta Hufca Pracy w Szczecinku skierowana jest do młodych osób w wieku 15-18 lat (w szczególnych wypadkach również do osób, które ukończyły 14 lat) chcących kształcić się w Szkole Branżowej I stopnia. Wspólnie ze szkołą stwarzamy możliwość uzupełnienia wykształcenia, realizacji przygotowania zawodowego, zdobycia zawodu i kwalifikacji, dając szansę aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i na rynku pracy. Dla każdego ucznia w porozumieniu z Zespołem Szkół nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku zapewniamy praktyki w wybranym zawodzie.
Kierunki kształcenia zawodowego:
sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz, murarz- tynkarz, fryzjer, cukiernik, magazynier – logistyk .
Nasza młodzież objęta jest stałą opieką wychowawców, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.
Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać:
Hufiec Pracy 16-9 w Szczecinku
Plac Wolności 6 ( III piętro), 78-400 Szczecinek
tel. 94 7127940, e-mail: hp16-9@ohp.pl

Print Friendly, PDF & Email