Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Liczymy się DLA POLSKI!

Liczy się Każdy!

NSP 2021

 

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny

przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

 

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:

• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno

obywatele polscy jak i cudzoziemcy,

• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się

z pobytu stałego w Polsce,

• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS

spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we

własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu

urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię:

22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

 

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się

z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań

w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

 

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa

spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny

na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je

tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone

w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są

poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki

publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy

statystycznej.

 

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!
 
 
Print Friendly, PDF & Email