25 maja 2021r.- ZEBRANIE

Harmonogram zebrań z rodzicami

25 maja 2021 r.

Godzina 16.30

Spotkanie rodziców z dyrektorem – sala gimnastyczna

 

Godzina 17.00 – zebrania  klas:

,,0” – wychowawca Zyta Pawlak – sala nr 14

,,I” – wychowawca Małgorzata Bindas – sala nr 15

,,II” – wychowawca Joanna Dadon – sala nr 20

,, III” – wychowawca Joanna Dadon – sala nr 20

Godzina 17.30 – zebrania klas:

,,IV’’ – wychowawca Urszula Olejniczak – sala nr 25

,,V” – wychowawca Agata Taźbierska – sala nr 24

,,VII ‘’ – wychowawca Katarzyna Jakusik-Górecka – sala nr 26

Godzina 17.45 – zebrania klas:

,,VI” – wychowawca Agata Taźbierska – sala nr 24

,,VIII‘’ – wychowawca Katarzyna Jakusik-Górecka – sala nr 26

W godzinach 17-18 pozostali nauczyciele będą również udzielać informacji .

 

Bardzo prosimy rodziców ( opiekunów) o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia i GIS – zachowanie dystansu społecznego oraz założenie maseczki i dezynfekcję rąk.

Prosimy również, aby na spotkaniu był obecny wyłącznie jeden rodzic (opiekun).

Dyrektor szkoły

 Izabella Kraemer

Print Friendly, PDF & Email