Szkoła Podstawowa w Jeleniu Order Uśmiechu

Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Jeleniu

test

  LEKCJA PRZERWA
1 7:30-8:15 10 minut
2 8:25-9:10 10 minut
3 9:20-10:05 10 minut
4 10:15-11:00 10 minut
5 11:10-11:55 15 minut
6 12:10-12:55 10 minut
7 13:05-13:50 10 minut
8 14:00-14:55

Shelly’s Daughters
Name Age Birthday
Jackie 5 April 5
Beth 8 January 14