Zapewnienie dostępności

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury umożliwiającej składanie wniosków o zapewnienie dostępności

Załącznik nr 1 Procedura umożliwiająca składanie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz skarg

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Załącznik nr 2 Procedura umożliwiająca składanie wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej oraz skarg

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej