Szkoła Podstawowa w Jeleniu Order Uśmiechu

Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Jeleniu

Projekt majowy w wykonaniu uczniów z „zerówki” oraz klas VII i VIII