Szkoła Podstawowa w Jeleniu Order Uśmiechu

Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Jeleniu

KONKURS BOŻONARODZENIOWY


Hanna Olejniczak


Miłosz Nazdraczyk


Dawid Siejok


Oliwia Czerwiakow