Szkoła Podstawowa w Jeleniu Order Uśmiechu

Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Jeleniu

Kadra pedagogiczna

mgr Izabella Kraemer – dyrektor

mgr Katarzyna Lebiecka– pedagog szkolny

 

mgr Brojek Marlena – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Dadon Joanna – edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Gaj Damian– wychowanie fizyczne

mgr Jakusik-Górecka Katarzyna – język angielski, historia, wos

mgr Jóźwicki Piotr – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kita Agnieszka– logopedia

mgr Kraemer Izabella – chemia, biologia

Ks.Pela Jacek – religia

mgr Lebiecka Katarzyna – zajęcia świetlicowe, doradztwo zawodowe

mgr Łesyk Aneta – matematyka

mgr Obarzanek Anna – fizyka, przyroda

mgr Olejniczak Urszula – język polski,  muzyka, technika

mgr Pawlak Zyta – oddział przedszkolny, WDŻWR, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Prengel Anita – język niemiecki

mgr Witkowska-Ebert Weronika – historia, biblioteka szkolna

mgr Wojciechowski Jacek – geografia