Całej społeczności szkolnej życzymy bezpiecznych ferii zimowych!