Szkoła Podstawowa w Jeleniu Order Uśmiechu

Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Jeleniu

Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Jeleniu

Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Jeleniu

SP. 441.26.10.2020                                                                                                              Jeleń, 26.10.2020r

 

                                     

Zarządzenie Nr 01/10/2020/SP

Dyrektora