Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Jeleniu

Mikołajki-konkurs

Mikołajki-konkurs

KONKURS LITERACKI „MAGICZNY LIST DO ŚW. MIKOŁAJA”

DLA UCZNIÓW OD I DO VIII KLASY

 

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie przygotować dowolną techniką

Order Uśmiechu