Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Jeleniu